Voorwaarden

Algemene Voorwaarden de Verhalenwerkplaats 

1. Inschrijving

1.1 Inschrijven voor een cursus of workshop kan alleen door het inschrijfformulier volledig in te vullen op de website van de Verhalenwerkplaats.

1.2 Minderjarige leerlingen behoren ingeschreven te worden door hun ouder(s) of verzorger(s).

1.3 Door het digitaal verzenden van het inschrijfformulier verklaren cursisten/ouders akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van de Verhalenwerkplaats. En gaan daarmee de betalingsverplichting aan.

1.4 De inschrijving geldt voor de gehele cursusperiode zoals aangegeven in de data voor de desbetreffende cursus.

1.5 Indien in het voorafgaande seizoen niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan, behoudt de Verhalenwerkplaats zich het recht voor u niet in te schrijven.

2. Plaatsing

2.1 Alle inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

2.2 Mocht er op het moment van inschrijven geen plek zijn, dan kan de leerling op de wachtlijst worden geplaatst. Bij voldoende deelnemers op de wachtlijst, start er een extra groep.

2.3 Als uw inschrijving is binnengekomen, krijgt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging per mail. Indien uw inschrijving net voor of tijdens een schoolvakantie is binnengekomen dan krijgt u na de vakantie een bevestiging van uw inschrijving.

2.4 De cursus gaat van start bij voldoende deelnemers. Degenen die niet geplaatst kunnen worden krijgen hiervan bericht.

2.5 Tussentijds aanmelden voor een cursus is mogelijk als de grootte van de groep dat toelaat en we niet in een repetitieperiode zitten voor een presentatie of voorstelling.

3. Betaling cursusgeld

3.1 Inschrijving verplicht tot betaling. (Tenzij het om een gratis proefles gaat, zoal beschreven in de cursus).

3.2 Betaling dient uiterlijk 6 weken voor aanvang voldaan te zijn. Of als de inschrijving binnen 6 weken voor aanvang is gebeurt direct te worden voldaan.

3.3 U krijgt per cursus een factuur waarop het door u te betalen cursusgeld staat vermeld en voor welke datum het bedrag moet worden overgemaakt.

3.4 Bij het niet tijdig betalen van het cursusgeld ontvangt u een herinnering. Bij een tweede herinnering worden administratiekosten in rekening gebracht plus het nog te betalen lesgeld.

3.5 Alle theater en schrijflessen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW.

3.6 Alle theater en schrijflessen vanaf 21 jaar en ouder zijn inclusief 21 % BTW.

4. Uitval van lessen

Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent geldt het volgende:

4.1 Bij een cursus van maximaal 15 lessen geldt een eigen risico van maximaal 1 les.

4.2 Bij een cursus vanaf 16 lessen bedraagt het eigen risico van de cursist 2 lessen.

4.3 Indien meer lessen per seizoen uitvallen, worden deze aan het eind van de cursus of het seizoen ingehaald.

4.4 Indien inhalen van de lessen niet mogelijk is, dan worden deze lessen terugbetaald aan de cursist.

4.5 Niet verschijnen op een les is voor rekening van de leerling; hierbij is geen mogelijkheid tot inhalen

5. Annulering 

5.1 Annulering is alleen kosteloos vóór het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Bij annulering na de bevestiging, of bij tussentijdse beëindiging, dient u het volledige cursusgeld te betalen.

5.2 In bepaalde gevallen, bij langdurige ziekte of verhuizing buiten de plaats, is in overleg restitutie van het cursusgeld mogelijk. U dient dan wel bewijsstukken te overleggen. Na de beëindiging betaalt u het aantal lessen dat u heeft gevolgd afgerond op hele maanden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Verhalenwerkplaats kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de lessen.

6.2 Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De Verhalenwerkplaats aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die cursisten maken door letsel en ongeval tijdens de lessen.

6.3 Schade door cursisten toegebracht aan het gebouw, de kleedkamers, de theaterzaal, kostuums en atrributen en lesruimtes wordt op de cursist verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

6.4 Alle andere activiteiten door de Verhalenwerkplaats georganiseerd buiten de theaterzaal en lesruimtes zijn geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

7. Fotograferen/filmen

7.1 De Verhalenwerkplaats behoudt zich het recht om alle beeld- en fotomateriaal, genomen tijdens de lessen, cursussen, voorstellingen, open dagen en evenementen te gebruiken voor PR- en publicatiedoeleinden. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dit per mail doorgeven.

8. Kortingsregelingen

8.1 Gigant, markant in cultuur in Apeldoorn verleent kortingen aan mensen met een minimuminkomen en houders van een CJP- pas die een cursus volgen bij De verhalenwerkplaats op de locatie van Gigant.

Meer info vind u hier.