Kortingsregeling gigant Apeldoorn

De bewijsstukken die nodig zijn om in aanmerking te komen voor een van onderstaande kortingen graag bij voorkeur mailen naar info@deverhalenwerkplaats.nl

Mocht het niet mogelijk zijn de gevraagde bewijsstukken per mail te verzenden dan kunt u ze sturen naar het volgende adres:

Gigant, markant in cultuur
T.a.v. de Verhalenwerkplaats
Nieuwstraat 379
7311 BR Apeldoorn

Toelichting kortingen:

8.2 CJP houders:

Ontvangen 10% korting op het cursusgeld.

  • Stuur bij inschrijving een kopie naar bovenstaand e-mail of postadres (bij voorkeur digitaal).

8.3 Inkomenskorting:

Heeft u een uitkering of een minimuminkomen? Dan kunt u 20% inkomenskorting op uw lesgeld krijgen. Is de cursist jonger dan 18 jaar, dan geldt het inkomen van de ouders als uitgangspunt.

Om voor deze korting in aanmerking te komen dient u bij uw inschrijving bij te voegen:

  • Een IB-60 verklaring (inkomstenbelasting) van de belastingdienst
  • Een kopie verklaring van de sociale dienst waaruit blijkt dat u een uitkering geniet of een toekenningsbrief van RegelRecht.

Alle bewijsstukken kunt u afgeven of sturen naar bovenstaand adres.

8.4 RegelRechtstrippen:

Wilt u met RegelRechtstrippen (een deel) van uw lesgeld betalen , dan dient u de volgende bewijsstukken af te geven of te sturen: (naar bovenstaand adres)

  • Uw regelrechtstrippen
  • Een toekenningsbrief van RegelRecht
  • IB-60 verklaring (inkomstenbelasting) van de belastingdienst
  • Een kopie verklaring van de sociale dienst waaruit blijkt dat u een uitkering geniet. Is de cursist jonger dan 18 jaar, dan geldt het inkomen van de ouders als uitgangspunt.

8.5 Stichting Leergeld:

Mocht uw inkomen beneden de 120% van het bijstandsniveau zijn, dan kan mogelijk Stichting Leergeld (een deel van) uw lesgeld vergoeden middels een cheque die ze naar Gigant, markant in cultuur sturen. Neem voor meer informatie contact op met Stichting Leergeld.

Mocht u in aanmerking komen voor deze vergoeding dan is er ook sprake van inkomstenkorting.Om voor deze korting in aanmerking te komen dient u de volgende bewijsstukken af te geven of op te sturen: (naar bovenstaand adres)

  • Een IB-60 verklaring (inkomstenbelasting) van de belastingdienst
  • Een kopie verklaring van de sociale dienst waaruit blijkt dat u een uitkering geniet of een toekenningsbrief van RegelRecht.
  • Alle bewijsstukken kunt u afgeven of sturen naar bovenstaand adres.